västerås

Beslut snart om teknisk konkurrens

På tisdag i nästa vecka väntas tekniska nämden i Västerås klubba igenom ny stategi för konkurrensutsättning. Det man hoppas med konkurrensen är att effektivisera verksamheten och spara pengar.

Utifrån erfarenheter i andra kommuner tror tekniska nämnden att konkurrensen leder till mindre kostnader, men om och i så fall hur mycket man kommer att spara vet man inte i förväg.

- Nej, det går ju inte att göra sådana kalkyler i förväg utan det vet vi först när vi öppnat anbuden och sett marknadens prisnivåer, säger Hans Näslund, direktör på tekniska nämdens stab, som tagit fram strategin.

Beslut i nämden om konkurrens
Det var i september förra året som tekniska nämden beslutade om att ta fram en konkurrensutsättningsstrategi för sin verksamhet.

Bakgrunden var bland annat den strategiska planen för Västerås stad där utgångspunkten är att kommunal verksamhet ska konkurrensutsättas där det är möjligt.

Ett förslag togs fram under hösten och sedan har den varit ute ute på remiss hos såväl berörda förvaltningar som privata aktörer i de olika verksamhetsområdena.

Utifrån det har man nu skapat en handlingsplan som anger vilka verksamheter som ska konkurrensutsättas och i vilken takt.

Först ut, om nu nämden godkänner förslaget på tisdag, är sophämtningen.

- Första entreprenadstart för halva sophämtningen ska bli omkring 1 februari 2009. Om vi tittar på gatu-, park- och trafikdriften så är förslaget att våren 2009 någon gång så är första avtalstart för en tredjedel av gatu-, park- och trafikdriften i Västerås, säger Hans Näslund.

P-övervakning forsatt kommunal
Principen är att all teknisk verksamhet från sophämtning till skötsel av parker och gator ska konkurrensutsättas.

Men när det gäller parkeringsövervakning så gör man ett undantag vilket fått de privata parkeringsövervakningsfirmorna att reagera:

- De synpunkter vi har fått in är att de tycker att även det här skulle konkurrensutsättas, men som sagt, det här är en strategi nu och det är klart att någon gång ska den omprövas och så vidare. Ingenting är slaget i sten för tid och evighet, säger Hans Näslund, direktör på tekniska nämdens stab i Västerås stad.