BORÅS

Minister kritisk till brutet äldrelöfte

Nu får Borås politiska ledning kritik av kristdemokratiska äldreministern Maria Larsson. Trots löfte får kommunens 90-åringar inte välja sitt boende själva.

- Sätter man upp löften, så ska de infrias, säger Maria Larsson.

För en månad sedan berättade Radio Sjuhärad om 92-åriga Helga Karlsson på Norrby i Borås, som vill flytta till särskilt boende. Men kommundelens politiker och tjänstemän menar att hon är tillräckligt frisk för att bo kvar hemma, med hjälp av kommunen.

Kommunen har nu överklagat ärendet ända till Kammarrätten för att slippa ordna särskilt boende åt Helga. Trots att den borgerliga majoriteten lovat att 90-åringar ska få välja sitt boende själva. Ett och ett halv år efter det löftet fungerar det fortfarande inte i praktiken.

Äldre- och folkhälsominister Maria Larsson (kd) är mycket kritisk.

- Det synes märkligt. Jag tycker att det är viktigt att om man sätter upp löften, så ska de också infrias. Det är en hederssak för politiker, säger Maria Larsson.

Hon tycker också att det är hög tid att ta de gamla på betydligt större allvar.

- Helga delar sin situation med många andra äldre i Sverige, menar Maria Larsson. Det som hon känner som oro och ångest tillmäts inte tillräckligt stort intresse vid en biståndsbedömning, det är min bild av Sverige idag.