Patienternas betyg på vårdcentralerna blir offentliga

Imorgon kan allmänheten se vad patienterna satt för betyg på länets vårdcentraler när omdömena läggs ut på landstingets hemsida.
Tidigare är det bara Stockholm läns landsting som gjort något liknande i landet.

Från måndag morgon kan alla se vad patienter gett för betyg till vårdcentralerna.

Landstinget i Stockholm var först i landet med att lägga ut patienternas omdömen inom fem frågeområden gällande vårdcentralerna på nätet.

Nu följer Östergötlands läns landsting efter men på bredare front med patientomdömen gällande åtta olika frågeområden. Det handlar bland annat om bemötande, tillgänglighet och vårdkvalitet. I statistiken ska allmänheten kunna se vilka betyg patienterna satt på de enskilda vårdcentralerna.

Björn Hansson är ansvarig för landstingets patientenkäter och han säger att hittills har patientenkäterna mest gjorts inom andra delar av vården än primärvården. Dessutom har enkäternas resultat inte varit offentliga i sin helhet, som de nu blir när det gäller vårdcentralerna.

Hur ofta enkäterna ska uppdateras är inte klart än.

Beslutet om nätpublicering av patienternas omdömen om vårdcentralerna har fattats på hög tjänstemannanivå i landstinget och är inget politiskt beslut.