uppsala

Tankar om bibliotek i köpcentrum

Under 2008 ska Uppsala kommun satsa extra på biblioteken. Som vi har berättat tidigare ska öppettiderna förlängas, och nu funderar man på att öppna ännu ett bibliotek i norra och östra delarna av kommunen.

I arbetet kring detta finns liknande tankegångar som man har i Stockholm där man vill placera biblioteken vid tunnelbanestationer. Men eftersom Uppsala inte har några tunnelbanestationer hittar han andra knytpunkter berättar Uppsalas kulturchef Anna Starbrink.
- Ja, i köpcentrum, där människor rör sig. Det ska var lätt att slinka in på biblioteket. Därför har vi fått ett uppdrag av vår kulturnämnd att titta på behoven av bibliotek i Gränby och särskilt undersöka om det skulle finnas behov av ett nytt i Gränby centrum, säger hon.

100 000 kronor har avsatts för att utreda tillgången av biblioteksservice i norra och östra delarna av Uppsala i hopp om att få en jämn service i det området. Utredarna ska titta extra noga på möjligheten att öppna en ny verksamhet i Gränby centrum och i så fall även se över hur man kan samverka med andra bibliotek och hitta en speciell profil. Något som även kommunens hela biblioteksväsendet bör göra menar Anna Starbrink.

- Om man har ett bibliotek i ett område där det bor många tonåringar då borde biblioteken tänka hur man når just den målgruppen. Det betyder ju också att när samhället förändras så måste biblioteken förändras. Om det byggs nya bostadsområden då måste vi se över hur biblioteken ska vara lokaliserade och hur de ska fungera, förklarar hon.

Erik Möller
erik.moller@sr.se