Naturskyddsföreningen vill värna strandskyddet

Samtliga kommunalråd i Västernorrland, utom ett, ser positivt på lättnader i strandskyddet. Bara Sundsvalls kommunalråd Anita Bdioui är emot förslaget från miljödepartementet. Hon får medhåll av naturskyddsföreningen.

– Stränderna är ju en av de rikaste biotoptyperna för växt- och djurliv och en frizon för många arter. Tar man bort dem kommer man ju slå undan fötterna för en stor del växter och djur, säger Bernt Persson ordförande för Naturskyddsföreningen i Västernorrland.

I och med förslaget om lättnader i strandskyddet ska även kommunerna få ta ett större ansvar genom att man blir första instansen för att godkänna ett undantag från strandskyddet. Något som Jan Johansson kommunalråd i Kramfors ser som mycket positivt.

– Min positivitet beror i första hand på att man äntligen inser att kompetensen för att avgöra vad som är bäst för den närmaste omgivningen, för sin egen natur och för kommunen faktiskt är bäst i kommunerna.

Men Bernt Persson från naturskyddsföreningen tror inte att kommunerna i nuläget besitter den kompetensen.

– Om det skulle fungera med inventeringar naturvärdesbestämningar, miljökonsekvensbeskrivningar, kunnigt folk ute i kommunerna och möjligheter att överklaga då skulle det här vara en möjlig väg att gå. Men jag är rädd att i dagsläget finns inte finns inte den kompetensen lokalt.

Beslut om förslaget går igenom kommer fattas under hösten 2008. 

Samuel Costa Nordvall
samuel.nordvall@sr.se