västerås

Lars Eriksson ny (s)-ordförande

Socialdemokraterna i Västerås höll under lördagen årsmöte och Lars Eriksson valdes då till ny ordförande för Västerås arbetarekommun.

Han efterträder Samuel Stengård som lämnade sitt orförandeuppdrag i höstas.

Lars Eriksson var tidigare ombudsman för Socialdemokratiska partidistriktet i Västmanland.

Nu arbetar han som ombudsman vid socialdemokratiska partistyrelsen i Stockholm.