Lägenhetsbrist i länet ställer till det

Det är brist på lägenheter i Blekinge. Det visar en undersökning som länsstyrelsen gjort.

I en undersökning bland länets kommuner har det visats sig att det finns brist på lägenheter i länet.

Ställer till problem
Enligt länsstyrelsens utredare Bertil Häggström kan lägenhetsbristen i länet ställa till problem.

– Det är inte bra. Man behöver ha ett visst rörelsekapital på marknaden. Det kan ju finnas de som vill flytta in i kommunen och då har man ju ingen chans att få bostad, säger han.

Enligt Bertil Häggström är problemen liknande bland kommunerna i länet. Det finns för låg efterfrågan på små lägenheter och för få stora hyresbostäder som exempelvis passar barnfamiljer.

Borde ha en fler
Alla kommuner utom Olofström har uppgett att bristen är störst i de centrala delarna.

Resultaten har Bertil Häggström kommit fram till genom en undersökning bland kommunerna som tar upp bostadssituationen.

– Jag hade ju önskat att de kommunala bostadsbolagen skulle ha en reserv på någon procent av det totala beståndet. Men det är vad jag vet ingen som kommer upp till det, säger han.

Kostsamt att ha reserv
Enligt Per-Olov Larsen (s) vice kommunalråd i Sölvesborg är det svårt att ha för många lägenheter på lager eftersom det kan bli kostsamt.

Men han håller med om att det finns ett problem med för få boenden i Sölvesborg.

Om ett halvår väntas ett 20-tal privata lägenheter bli klara men det är ett hårt tryck på dem. Ytterligare ett projekt är också igång. Det kan ge ett 50-tal nya lägenheter.

– Nu jobbar vi hårt med vad vi kallar öster om Sölvesborgsviken. Det är där vi har riktat in oss från Sölvesborgshems sida, säger Per-Olov Larsen.

Sofie Petersson
sofie.petersson@sr.se