Psykiatrin får kritik igen

Psykiatrin vid Akademiska sjukhuset får kritik för att vården av en intagen patient omvandlades till tvångsvård utan att detta gjordes på rätt sätt.

Socialstyrelsen ser allvarligt på detta och vill att sjukhuset ska redovisa hur man framöver försäkrar sig om att tvångsvård används enligt bestämmelserna.
I samband med detta ärende framkom det också att sjukhuset inte lex Maria-anmält händelsen på rätt sätt och sjukhusets rutiner kring det ska också ses över.