Uppsala

Städbolag sopar rent efter diskriminering

Efter Upplandsnytts avslöjande i höstas om att många städbolag är beredda att diskriminera sina anställda som har utländsk bakgrund, så har nu flera stora städbolag i Uppsala genomfört en rad åtgärder för att förbättra sitt förebyggande arbete mot diskriminering.

I november kunde vi berätta om att många städbolag i Uppland, och även på andra orter i landet, kan tänka sig att gå med på kunders krav om att inte skicka en städare som har invandrarbakgrund.

Detta har bland annat lett till att flera kommuner som anlitar städbolagen ändrat i sina avtal och lagt in en så kallad antidiskrimineringsklausul. Uppsala kommun har redan sedan tidigare såna klausuler i kontrakten med de städbolag som anlitas.

För en tid sedan så skickade upphandlingsansvarige på kommunen Ulf Sandell ett brev till tre städbolag som ingick i vår granskning, där bolagen ombads svara på en rad frågor om vad man gjort för att de i fortsättningen ska hålla sig till lagen. Och i de svar som inkommit uppger städföretagen att de gjort en hel del efter vår rapportering.

Ett av de största städbolagen i Uppsala skriver att de bland annat uppdaterat och skärpt bolagets jämställdhets- och mångfaldsplan. Vidare har de utbildat samtliga chefer, arbetsledare och gruppledare i just antidiskrimineringslagstiftning.

Ett annat bolag skriver till kommunen att de tar den här frågan på stort allvar och att företagsledningen kommer att skriva ett särskilt dokument till alla anställda där de klarare redovisar konsekvenserna av att man inte följer lagen.

Och ett tredje städbolag, som är ett av Uppsala äldsta och största, skriver att de nyligen anmälde sig till en utbildning som anordnades av Diskrimineringsbyrån i Uppsala, men att den ställdes in pga för få anmälda bolag. Senare i mars kommer bolaget ändå att träffa företrädare på Diskrimineringsbyrån för att få råd om hur de ska agera vid liknande händelser.

Alexander Gagliano
alexander.gagliano@sr.se