Nej till 1900-tals museum

Förslaget om ett nytt museum på Gotland tilltalar inte kultur och fritidsförvaltningen.

Det är en privatperson som i ett medborgarförslag vill ha ett nytt museum med föremål och berättelser från 1900-talet. Men förvaltningen skriver i sitt förslag till beslut att 1900-talet visst uppmärksammas, bla genom olika ämnesinriktade utställningar som Fornsalen ordnar.

Dessutom finns ju kulturreservatet Norrbys i Väte som visar en gårdsmiljö från 1900-talets första hälft anser förvaltningen