Elever i miljötävling

Elever i Kronoberg, Blekinge och Kalmar län får nu möjlighet att själva hitta vägar att påverka miljön på ett positivt sätt. I en skoltävling som anordnas av Energikontor sydost ska 15 klasser medverka.

Anna Sager på Energikontoret Sydost tror att tävlingen kan vara viktig även för att sprida kunskap bland föräldrar och andra vuxna och hoppas på många fantasifulla bidrag.

- Det är en mycket kreativ tävling och vi hoppas att få många originella bidrag där de har tänkt till, säger Anna Sager.

Meningen är att eleverna ska hitta ett samband mellan bioenergi och klimatet och på så sätt hitta hållbara lösningar för energianvändning.

De tävlande klasserna kommer få två månader på sig att göra färdigt sitt bidrag som kan bestå av exempelvis en vetenskaplig studie, teckningar, filmer, teaterpjäser eller skulpturer.

De tre främsta bidragen kommer få ungefär 2000 kronor var och tillsammans med fjärde och femte pristagarna vara med om en guidad tur på en närvärmeanläggning. Där kan de se hur bränslet kommer in, eldas och till sist kommer in i husen.

De tio bästa arbetena kommer också att ställas ut på världens största bioenergimässa i Jönköping i maj.