Studier vid Tåkern

Forskare vid Linköpings universitet skall studera vattenförhållandena i Tåkern.
Bland annat skall man studera hur förra sommarens översvämningar påverkade den kända fågelsjön och hur minskad växtlighet påverkar fågelbeståndet.
Studien är möjlig tack vare ett bidrag på 300 000 kronor från Tåkernfoden WWF.