Norrköping

Teske vald till ordförande

Igår valdes Li Teske som väntat till ny ordförande i kommunfullmäktige i Norrköping på socialdemokraternas årsmöte.
Li Teske som tidigare varit vice ordförande efterträder Iréne Lidén som valt att sluta.
Till ny vice ordförande valdes Olle Vikmång.