JÄMTLAND LÄN

Nya sätt att locka folk till partipolitiken

Det är för få som engagerar sig i politiken och det är ett demokratiskt problem. Det anser både Socialdemokraterna och Moderaterna. Nu prövas nya sätt att locka folk till partierna.