Regionen

Dålig hälsa men på bättringsvägen

Stressrelaterad psykisk ohälsa minskar bland anställda i Västra Götalandsregionen och Försäkringskassan. Det visar en ny rapport från Institutet för stressmedicin, ISM. Avdelningschefen Gunnar Ahlborg, pekar på en positiv utveckling.

Men trots att gruppen med allvarliga stressymptom minskat under två år, svarar var fjärde anställd att de upplever psykisk ohälsa i form av oro, ångest, nedstämdhet eller psykisk utmattning. Dessa siffror bekymrar Gunnar Ahlborg:

- Det är ju bekymmersamt, tycker jag att en förvärvsarbetande befolkning som jobbar inom de här sektorerna beskriver sin hälsa på det sättet, säger han.

Medan den psykosociala arbetsmiljön blivit mer gynnsam inom tandvården, sticker enkätsvaren från de anställda på Försäkringskassan ut med sina negativa siffror. Thomas Axberg, HR-specialist (human relationsspecialist) på Försäkringskassan, ser förklaringen i myndighetens omfattande förändringsarbete.

- Just nu genomgår vi den största myndighetsförändringen som någonsin har gjorts i Sverige...och många tycker det är jättespännande och jätteroligt, medan andra kanske inte hänger med och tycker att det är lika spännande och roligt, säger han.