Kungsbacka:

Soplämnare registreras

Kungsbackas återvinningscentraler ska nu förses med bommar. Samtidigt införs också ett kortsystem där besökarna ska registreras. Anledningen är att personer från andra kommuner dumpar sitt avfall på Kungsbackas avgiftsfria sopcentraler.

Medan personer från Västra götaland främst åker till Klovsten och Barnbamossen far tillexempel varbergsbor,där kommunenockså tar ut en avgift av privatpersoner, till återvinningsstationen i Åsa. Företagen betalar redan idag avgift, oavsett var dom hör hemma.

Alla abbonenter i Kungsbacka ska nu få ett kort hemskickat med vars hjälp kommunen sen ska kunna registrera besökaren.

Kostnaden beräknas till ca 1 miljon, men renhållningschefen Alf Persson kan idag inte säga om detta innebär att kommunen inför en generell avgift.