Mer djur i eklandskapet

Länsstyrelsen vill få fler djur att beta på marken kring det unika eklandskapet i Östergötland.

Myndigheten kommer därför att arbeta mer aktivt för att få djurägare att låta exempelvis kor och får att beta i området.

Djurägare kan få ersättning för restaureringsåtgärder.

De ekområden som finns i Östergötland är unika ur ett både nationellt och europeiskt perspektiv då de är en kvarleva från hur landskapet såg ut i Europa för länge sedan.

Eklandskapen i andra delar av Europa är i stort sätt borta och områdena i Östergötland är bland de största som fortfarande finns kvar.