Politiker fick rätt mot försäkringskassan

En fritidspolitiker i Katrineholm som bland annat suttit med i kommunfullmäktige får nu rätt i Kammarrätten mot försäkringskassan som vill att han ska betala tillbaka pengar han fått. Mannen deltog i kommunfullmäktiges sammanträden, samtidigt som han var sjukskriven på 75 procent på grund av ischias.

Enligt försäkringskassan kan hans nedsatta arbetsförmåga därmed ifrågasättas. Men domstolen anser att den deltidssjukskrivne fritidspolitikern kunde fullgöra sina politiska uppdrag, utan att det ska påverka sjukpenningen.