Värnamo

Ladugård i Bredaryd i lågor

En ladugård i Furekull i Bredaryd började brinna före lunch idag. Det fanns inga djur i byggnaden och inte heller någon människa har kommit till skada. Räddningstjänst fanns vid 14-tiden fortfarande kvar på platsen.