Strängnäs

Skärpta miljövillkor för asfaltverk

Miljödomstolen går delvis ett 20-tal fastighetsägare till mötes och skärper villkoren för Vägverkets tillstånd för det mobila asfaltverket vid Stora Sundby i Strängnäs. Bland annat tvingas Vägverket begränsa transporterna till och från verket till vardagar från klockan 7 till klockan 18.