Landskrona

Landskronahem vill stoppa trångboddhet

För att minska trångboddheten och slitaget på lägenheterna inför nu det kommunala bostadsbolaget Landskronahem nya regler för hur många som får bo i en lägenhet.

Enligt policyn ska högst tre personer få bo i en etta, fyra i en tvårumslägenhet, sex i en trerumslägenhet, åtta i en fyrarumslägenhet och tio i en femrumslägenhet.

- Vi har använt siffror från en norm från 1945 där staten har tittat på när man är trångbodd, säger Jac Nepérus som är styrelseordförande i Landskronahem.

Familjer med många barn kommer inte att beröras av reglerna. Enlig Jac Nepérus ska en och samma familj kunna bo i samma lägenhet, oavsett storlek.

- Det kommer att ha en viss betydelse för att minska trångboddheten tror vi, säger Jac Nepérus.

De nya reglerna gäller för alla nya hyreskontrakt från den 1 april.