Ny befattning kontrollerar kärnkraften

Statliga Vattenfall har sedan några månader en särskild chef som ska övervaka säkerhetsarbetet vid Vattenfalls kärnkraftsanläggningar i Sverige och Tyskland. Tjänsten är en följd av de brister i säkerheten som kommit fram vid Forsmarks kärnkraftverk.

Den särskilda kontrollchefen ska ha ett övergripande ansvar för säkerhetsarbetet vid Forsmark, Ringhals och Vattenfalls tyska kärnkraftanläggningar. Den som fått uppdraget är Per-Olof Waessman, tidigare anställd vid företaget Westinghouse.

– Min roll är att vara säkerhetscontroller på Vattenfall och med nya ögon titta på verksamheten och se om det finns några svagheter och sedan vara rådgivare till ledningen.

Hur ser du på de brister som uppdagades på Forsmark då för ett par år sedan när den stora incidenten inträffade?

– Det händelsen visade var att det fanns brister man var inte så bra som man trodde man var. Det håller man på att jobba hårt med nu att höja sig till världsklass igen, säger Per-Olof Waessman.

I den rapport som kärnkraftindustrins eget granskningsorgan WANO gjorde 2004 framfördes omfattande kritik mot säkerhetsarbetet på Forsmark, men rapporten föranledde inga speciella åtgärder utan lades bara till handlingarna. Enligt en granskningsrapport i höstas, beställd av Vattenfall, konstaterades att kärnkraftsäkerhet på inget sätt avspeglas i företagets årsredovisningar.

– Det är sant att Vattenfalls kärnkraftsverksamhet inte syntes i den interna och den officiella redovisningen, det är något vi har ändrat på nu. Det är viktigt.

Per-Olof Waessman ska nu rapportera direkt till Vattenfalls ledning om vad som händer med säkerhetsarbetet och eventuella brister vid kärnkraftanläggningarna. Han kommer också att arbeta tillsammans med ett nytillsatt säkerhetsråd i koncernledningen.

– Som ägare måste Vattenfall ta ett stort ansvar. Det är jätteviktigt att ledningen är väl informerad om hur det går med verksamheten.

Hur viktigt är det att säkerheten är på topp för ryktet för kärnkraften?

– Det är livsviktigt för framtiden att vi har den högsta möjliga säkerheten. Det är det allra viktigaste, säger Per-Olof Waessman.

Vattenfall har också problem med sina tyska anläggningar i Brunsbüttel och Krümmel.

Båda kärnkraftverken står stilla sedan förra sommaren. I Brunsbüttel föll elkraften till reaktorn bort, i Krümmel inträffade en brand. Vattenfall har kritiserats i Tyskland för att vara alltför sen med information och för att ha bagatelliserat händelserna.

– Händelserna i Tyskland var väldigt mycket kopplade till hur man kommunicerade och informerade. Man underskattade helt samhällets behov av information. Det är någonting som vi trycker på i vår nya säkerhetspolicy att vara öppen med all information utåt, för det är jätteviktigt, säger Per-Olof Waessman.

Ingrid Gustavsson
ingrid.gustavsson@sr.se