Varning för höga flöden

Under de närmaste dagarna kommer vårfloden att kulminera i vattendragen i södra Norrland. Vårfloden väntas bli av normal storlek utom i vissa vattendrag i södra Norrland där flödena kan bli högre. Varningarna för höga flöden i länet gäller för medelstora och stora skogs- och lågfjällsvattendrag. Varningen gäller inte de stora älvarna längre norrut.