Kärnkraftsforskning på frammarsch

Nu forskas det åter på ny svensk kärnkraft. Sedan något år finns det statliga pengar till forskning om ny kärnteknik, och kärnkraftsbranschen ger sig in i nya samarbetsprojekt. Vattenfall har till exempel gått in i ett nytt europeiskt samarbete om hur reaktorerna ska kunna drivas säkrare, trots stigande ålder.  

Göran Lundgren är chef för Vattenfalls elproduktion i Norden.

– Det är ett sätt att ta del av utveckling och kunskap i hela Europa. Att förnya våra befintliga kärnkraftverk, säger han.

Nätverket startade i september, och Vattenfall deltar i de projekt, som ska förlänga kärnkraftverkens livslängd. Det är i linje med Vattenfalls satsningar på att öka effekten i kärnkraftverken.

Under 20 år efter folkomröstningen om kärnkraft, hindrade lagen forskning med syfte att planera nya svenska kärnkraftverk. Men det rådde aldrig totalförbud mot kärnkraftsforskning, också staten har i alla år satsat miljoner på forskning om säkerhet och kärnkraft.

2006 ändrade den förra regeringen lagen. Och sen dess anslår staten forskningspengar till ny kärnteknik. Men statens bidrag är blygsamt jämfört med branschens, hittills på tre år cirka elva miljoner kronor. 

Inte bara kärnkraftbolagen lägger miljoner på forskning. Statens Kärnkraftsinspektion, SKI, stöder forskningen med drygt 70 miljoner kronor om året, pengar som kommer från avgifter från kärnkraftsföretagen. Högskolorna samarbetar sen länge med kärnkraftsbranschen, och de statliga pengarna går främst till att planera och samordna nya projekt.

Janne Wallenius forskar om reaktorfysik på KTH i Stockholm. Om hur man kan återanvända långlivat kärnavfall, så att förvaringstiden för avfallet kan förkortas från 100 000 år till 1 000 år.

Det handlar hela tiden om långa perspektiv. Tidigast 2030 kan sådana nya kärnreaktorer finnas i bruk. Själv satte han i november för första gången igång ett test i en holländsk provreaktor, efter många års pappersarbete.

– Vi har hållit på ett par decennier och idag har vi börjat testa de olika teknikerna i praktiken, säger Janne Wallenius.

Annika Digréus
annika.digreus@sr.se