Sällan sjukvikarie första dagen

Lärare får sällan sjukvikarie från första dagen. I stället täcker lärarna upp för varandra när kollegorna är sjuka.

Sveriges Radio Väst har gjort en kartläggning där utbildningschefer och andra ansvariga svarat på frågan hur de löser lärarnas sjukfrånvaro.

I fyra kommuner, Lilla Edet, Dals-Ed, Bengtsfors och Strömstad, tar man in vikarier första sjukdagen om det går.

Tre kommuner svarar att det varierar mellan olika skolor och i sex kommuner löser man oftast kortare sjukfrånvaro med att personalen på skolan täcker upp för varandra första dagen, ibland också andra och tredje dagen.

Det främsta argumentet för att personalen ska gå in och jobba för varandra när en kollega är borta, är att eleverna då får träffa en lärare de redan känner.

Så gott som alla kommuner påpekar att de till varje pris undviker lärarlösa eller inställda lektioner. Vid längre frånvaro sätter alla in vikarie.