Måttlig pollensäsong väntas

Alla allergiker kan glädja sig åt att det väntas bli en måttlig pollensäsong i år.

Det förutspår man på analyscentrum på Vrinnevisjukhuset i Norrköping, där pollenmätningarna och prognoserna för Östergötland görs.

- Mätningarna började första mars och än är det långt till björkpollensäsongen. Det säger Lena Svensson som är en av sex anställda som jobbar med analyserna.

Hon säger också att klimatförändringarna gör att det inte längre går att säga att det blir mindre pollen vartannat år.

Trettioen olika pollensorter räknas från första mars till sista augusti, men alla kommer inte samtidigt under säsongen. Resultatet sammanställs och levereras till kunderna, bland annat apotek, radio och tidningar.

Pollenfälla

Allihop börjar i pollenfällan på sjukhusets tak, där pollenkornen sugs in i fällans tejp där de fastnar. De färgas sedan i laboratoriet för att synas bättre och läggs så småningom under mikroskop, där kornen räknas ett och ett.

Just nu är det i stort sett bara al, alm och selg i proverna och hasseln har redan blommat över, berättar Lena Svensson.

- Vi som håller på med det här brukar gå och titta på träden, är det mycket hängen blir det mycket pollen.

Raina Medelius/Marie-Louise Kristensson
raina.medelius@sr.se