KRISTIANSTAD

Utspridda kontroller när djurskydd flyttas

Vid årsskiftet kommer djurskyddskontrollen att flyttas från kommunerna till länstyrelserna. Men moderata ordföranden i miljö- och hälsoskyddsnämden i Kristianstad, Ulf Persson, är tveksam till nyordningen.

Det är regeringen som lagt ett förslag om att flytta djurskyddskontrollerna från kommunerna till länsstyrelserna.

Ordförande för miljö- och hälsoskyddsnämden i Kristianstad, Ulf Persson, menar att djurskyddsinspektörerna idag även utför miljökontrollerna på gårdarna de besöker, vid samma tillfälle. 

Eftersom miljöskyddskontrollerna blir kvar på kommunerna innebär det att lantbrukaren får fler kontroller och verksamheten blir mer utspridd när djurskyddet flyttats.