Hemkunskap minerat för killar

Fortfarande finns klara könsroller mellan killar och tjejer på lektionerna i hemkunskap.

Hemkunskap blev ett obligatoriskt ämne för alla i skolan för snart 50 år sedan. Forskning visar hur könsrollerna fortfarande är tydliga.