Halland

Allt tyngre för ensamstående föräldrar

Antalet ensamstående föräldrar som fått det sämre ekonomiskt har ökat under 2000 talet. Det visar en analys som försäkringskassan gjort.

I början på 2000-talet började hade 15% av barnen som bodde med minst ett syskon och en ensamstående förälder låg ekonomisk standard. Nu är det mer än 35% enligt försäkringskassan. Det är mer än en dubblering sedan sekelskiftet.

Statistiken är även dyster för ensamstående föräldrar med ett barn. Där har över 20% låg ekonomisk standard. Analysen visar att sammanboende föräldrar med två barn är de som har det bäst rent ekonomiskt.

- Det är fel att det ska vara uppbyggt kring bidrag för att kunna klara sig, säger, Ulrika Lundin som är ensamstående förälder till en 12-årig pojke.

Hon anser att samhället är byggt efter en mall för tvåsamhetet, vilket gör att en ensamstående mamma med ett låglöneyrke får det svårt att klara sig.

- Lika lön mellan män och kvinnor skulle kanske göra att vi kunde minska på bidragsberoendet, säger Ulrika Lundin.