Umeå

Dieselbussar inte bra för luftmiljön

Dieselavgaser påverkar inte bara hjärtat och lungorna även hjärnan påverkas och orsakar hjärnstress. Professorn och forskaren Tomas Sandström i Umeå som länge forskat om luftföroreningar och hur disel påverkar hälsan är kritisk till att dieselbussar trafikerar lokaltrafiken i Umeå.

- Det är lite överraskande att man går tillbaka från förhoppningsvis rena etanolbussar till dieselbussar för att spara några kronor. Man vet väldigt tydligt att diselbussarna ger effekter. En nyligen publicerad undersökning från Oxford Street i London, visade att personer som gick längst bussgatan fick ordentliga effekter på lungorna som skilde sig totalt gentemot om dom gick några hundra meter bort i Hyde Park.

Så även i ett trafikerat centrum så blir det en jätteskillnad mellan i parken och längst bussgatan, det säger Tomas Sandström till P4 Västerbotten.

Tomas Sandström professor i lungmedicin har tillsammans med sina forskarkollegor visat i ett flertal studier dieselns negativa påverkan på människor och hälsan.

Forskning som bland annat visar att dieselavgaser i små mängder påverkar hjärnan. Eftersom hjärnan bland annat reglerar blodtryck och andning så slår effekten även mot hjärta och lungor.

Tomas Sandström tycker att man ska undersöka de olika alternativen bättre och att politiker inte bara tar hänsyn till miljön, även effekter när det gäller hälsan borde vägas in när man väljer mellan olika bränsle alternativ för kollektivtrafiken.

Ett alternativ som kan vara bättre än diesel är biogas. I Skellefteå så satsar man bland annat på biogas.

I Västerås en något större stad än Umeå har man idag 40 biogasbussar i stadstrafik och biogasen som framställs ur organiskt avfall och vallgrödor skulle kunna vara ett bättre alternativ än diesel, enligt Tomas Sandström:

- Ja det finns inte forskat någonting om det men rent teoretiskt så borde det vara gynnsammare.

Varför det?

- Därför att den inte emiterar partiklar på det sätt som vissa andra komponenter gör.

Varför Umeå inte satsat på biogasbussar tror Tomas Sandström kan bero på strukturfrågor:

- Strukturfrågor kanske men det är svårt att veta vad som ligger till grund för beslutsfattarna det säger Tomas Sandström.

Forskningen om att diselavgaser påverkar hjärnan har forskare från Umeå gjort tillsammans med forskarkollegor från Zuad universitetet i Holland.