Fostertest ökar föräldrapress

I höst introduceras en ny metod vid länets tre sjukhus. Metoden, det så kallade NUP-testet, ger större möjlighet att upptäcka eventuella kromosomförändringar hos fostret. Nu finns en oro för att föräldrar ska fatta förhastade beslut kring födseln

-Pressen ökar på föräldrarna att ta bort sitt barn. De kan lätt fatta förhastade beslut, säger man inom FUB.

Metoden som ska införas i länet heter Nackuppklarningsprov Nupp och är en ultraljudsundersökning som gör en riskbedömning baserad på tjockleken på fostrets nackskinn.

Om nackskinnet är överstiger en viss tjocklek, kan det tala för kromosomavvikelse hos fostret.

Ett av argumenten för att införa Nupp-testet är att det traditionella fostervattensprovet, innebär risk för missfall. Genom att göra en första gallring med nuptest  väntas antalet fostervattensprov och missfall minska.

Göran Stridsberg aktiv i Föreningen för utvecklingsstörda barn, i FUB hoppas att inte att testen skall bli obligatoriska och sätta press på dom föräldrar som gör dom. Han är själv pappa till en dotter med en kromosomavvikelse och skulle inte kunna tänka sig att välja bort ett barn oavsett vad ett nupp-test skulle visa.