Gällivare saknar bostäder

Gällivare saknar bostäder och nu byggs barackbostäder för de arbetare som kommer för att bygga det nya industriområdet i Bolidens koppargruva Aitik utanför Gällivare.

Som mest kommer det att behövas bostäder till cirka 800 personer när utbyggnaden av Aitik är i full gång.

– Vi har hyrt hus och lägenheter för tjänstemän. Sedan har vi på gång att bygga upp ett barackläger för yrkesarbetare, vi kommer att ställa upp ungefär 100 bostadsbaracker och vi har väl ett 20-tal husvagnsplatser, säger Roland Wiklund som är platschef för Skanska, en av de två huvudentreprenörerna vid utbyggnaden av Aitikgruvan.

Hittills har Peab och Skanska beviljats bygglov för 142 bostadsbaracker plus ett antal husvagnsplatser. Och enligt miljö- och byggkontoret i Gällivare har även andra företag lämnat in ansökningar om bygglov för tillfälliga bostäder.

Och flyttbara bostadsbaracker där många arbetare samlas på ett ställe är den enda lösningen enligt Roland Wiklund.

– Vi ser ingen annan lösning för det finns inte hus och lägenheter så det räcker till alla, utan vi har gjort på det här sättet för att lösa det smidigt, säger han.

Drogtesterna på arbetsplatserna kommer att utökas eftersom det tidigare på andra platser med liknanden samlingar av tillfälliga bostäder för arbetare funnits problem med alkohol.

– Inne på Bolidens område kommer det att bli slumpvisa drogtester så ingen går säker, om man kommer in och riktigt bakfull kan man åka dit.

Sedan kommer vi att jobba mycket. Folk kommer att jobba från sex på morgonen till sex på kvällen, så det finns inte så mycket utrymme för fritid och att hitta på en massa saker.

– Det har förekommit på andra ställen vid sådana här jobb att det kan bli att man dricker. Men vi har för avsikt att se till att det inte blir så här, säger Roland Wiklund.

Maritha Mossberg, SR Norrbotten
maritha.mossberg@sr.se