Få med invandrarbakgrund blir poliser

Nu i helgen gick ansökningstiden ut för den som vill börja plugga till polis nästa vår. Men trots reklamkampanjer för att få in fler studenter med invandrarbakgrund så går det långsamt.

Marie Andersson är ansvarig för rekryteringen till polisutbildningen, och hon säger att det är svårt att ändra föreställningen om hur en polis ska vara:

– Man, blond, lång och välbyggd på något sätt.

I ett kalt grupprum på polishögskolan i Stockholm sitter Wahab Akman. Han går termin 2.

– Jag kände så här, det är säkert ingenting för mig liksom.

Varför inte då?

– Därför att jag såg aldrig mörka poliser. Det var så jag kände när jag var yngre, det fanns ingen att identifiera sig med, säger Wahab Akman.

Wahab bestämde sig ändå för att söka, bland annat för att han sett polisens reklam.

– Ja, jag fick upp ögonen och tänkte att de vill faktiskt ha mig.

Problemet är att det är för få som har nappat. Av Sveriges befolkning har 24 procent invandrarbakgrund. Men bland dem som kommit in på polisutbildningen de senaste åren är den siffran 17 procent och det går inte att se någon direkt ökning.

– Jag skulle vilja att det var betydligt fler, framförallt utanför Europa för det är där vi har minst representation idag, säger Marie Andersson.

Men för dem som har kommit till Sverige från länder där polisen står för våld och förtryck kan steget vara väldigt långt till att själv vilja jobba som det, säger Wahab, och det är ett problem håller Marie Andersson med om.

– Vi är ganska dåliga på att tala om vad polisen står för.

Men hon hoppas och tror ändå på förändring, bland annat för att polisutbildningens svenskprov som fått kritik för att vara för svårt har arbetats om och testats och under våren är det premiär för det nya provet.

– De flesta har upplevt det som att det är lättare. Det har varit lättare att förstå och lättare att genomföra, säger Marie Andersson.

Ulrika Lindqvist
ulrika.lindqvist@sr.se