VÄXJÖ

Miljökommmunen Växjö fällde skyddade träd utan tillstånd

Ett tiotal lönnar i en allé intill Stallvägen på Teleborg i Växjö har fällts av Växjö kommun utan att kommunen haft något samråd med länsstyrelsen.

Eftersom träden utgör en allé så omfattas de av det så kallade biotopskyddet och då krävs det dispens från länsstyrelsen för att göra något åt dem.

Och nu ska länsstyrelsen granska kommunens agerande.

- Kommunen måste skärpa sina rutiner, säger Carl-Philip Jönsson, som tillägger att man ska undersöka om kommunens agerande är straffbart.

Lars Andersson är kommunekolog i Växjö och han medger att kommunen missat samrådet.

- Det var ett förbiseende och vi ska bli bättre på samråd i framtiden, säger han.

Träden fälldes för att man efter en undersökning hittat stora rötskador i många av dem och därför ansågs de vara en fara i ett område där många människor rör sig, och dessutom stod träden nära en väg.

Roger Bergvik
roger.bergvik@sr.se