Chefen ofta orsak till att lämna jobbet

Att bli utfryst av chefen på sin arbetsplats eller missnöje med organisationsförändringar är viktiga orsaker till att sjuksköterskor och undersköterskor säger upp sig eller blir långtidssjukskrivna. Det visar en studie som gjorts i bland annat Uppsala. Av de tillfrågade hade var femte sagt upp sig från jobbet under de senaste tre åren, skriver Upsala Nya Tidning.