Uppsala

Biotopia populärare än konstmuséet

Muséet Biotopia i Uppsala har sedan nyöppnandet i oktober förra året haft lika många besökare som konstmuséet haft under hela förra året. Det visar rapporten över Uppsala kommuns kulturverksamheter, 2007.

Emil Nilsson är naturpedagog på Biotopia och tror att besöksantalet kommer att hålla sig på samma nivå även fortsättningsvis.

– I februari hade vi 7007 besökare, och jag hoppas att vi kan hålla den nivån. Men vi kan nog inte ta emot så väldigt mycket mer utan att man skulle behöva tillbyggnader, eller varför inte använda parken utanför mer.

Biotopia, tidigare biologiska museet, i Uppsala är nog den kommunala kulturverksamhet som det har gått bäst för under förra året, men kulturchefen i Uppsala Anna Starbrink nämner gärna Regina-Teatern också.

– Kulturnämnden gav uppdrag om 200 föreställningar, men Regina gav sig inte förrän de gjort 320 föreställningar, så det är ett fantastiskt utbud man kan få här.

Även biblioteken gick bra under 2007. Visserligen går besöksantalet ned totalt för kommunens alla bibliotek, men däremot ökade antalet utlåningar och allt fler använde sig av bibliotekens tjänster över internet jämfört med året innan.

Den verksamhet som gick mindre bra är kontmuséet där man hade drygt 4000 färre besökare under 2007 än året innan.

– Det tror vi hänger ihop med att det har varit hård konkurrens från alla Linné-evenemang.


Mona Wahlund
mona.wahlund@sr.se