Besvärligt på vägarna under måndagsmorgonen

Det är mycket besvärligt på många vägar i länet nu på morronen. På många håll har det fallit upp motl tre decimeter nysnö och alla trafikanter uppmanas att ta försiktigt.

Vid Bryngelsrud mellan Kil och Edsvalla körde en bil av vägen vid 7-tiden. I Karlstad for en personbil av E18 i höjd med Kronoparken strax efter klockan åtta. Inga allvarligare personskador har dock rapporterats.

Patrik Stor, som kör bärgningbil i Sunneområdet nu på morronen, beskriver läget såhär:

-Det är ett dike som alla har åkt i och sen får man ”sticka undan” när man får möte.