Fisk motverkar benskörhet

Fisk motverkar benskörhet på äldre dar. Det är ett av upptäckerna i en undersökning av hälsotillstånd och livsstil som gjorts på drygt 700 personer i Karesuando-området.

Ulf Gyllensten, professor i medicinsk molekylärgenetik i Uppsala.

- Det här är en ny kunskap och för att dra en sån här slutsats måste man ha tillgång till en befolkning som har en livsstil som man hållit under många år.

Förutom Karesuando-området undersöks just nu också hälsan på fyra andra platser i Europa.