Mångfaldsmål inom polisen nås inte

Arbetet med att få fler personer med invandrarbakgrund att söka till Polishögskolan har inte varit speciellt framgångsrikt.

Av Sveriges befolkning har 24 procent invandrarbakgrund, men bland dom som kommit in på polisutbildningen har siffran legat på omkring 17 procent de senaste åren, och det går inte att se någon tendens till ökning, säger Marie Andersson på rikspolisstyrelsen.