SKÅNE

Ungdomstjänst allt vanligare dom

Antalet ungdomar som dömdes till ungdomstjänst i Skåne mer än femdubblades förra året. Bakom ligger en lagändring som hade till syfte att färre ungdomar skulle dömas till böter och ungdomsvård.

Åren 2000 till 2006 dömdes i snitt 75 skånska ungdomar varje år till ungdomstjänst i kombination med ungdomsvård. Men förra året mer än femdubblades antalet domar.

Siffror från 30 av Skånes 33 kommuner visar att de tillsammans hade tillsammans över 400 ungdomstjänstdomar att verkställa.

Ökningen beror på att ungdomstjänst från förra årsskiftet blev en egen påföljd. Syftet var att få ner antalet bötesdomar och att färre unga skulle dömas till ungdomsvård.