Rännilar av sand - inte vatten - på mars

Bevisen som lanserats för att det nyligen funnits flytande vatten på mars har tolkats fel, hävdar forskare från University of Arizna nu. I själva verket är det spår av sandskred man sett, menar de.

Flytande vatten är en förutsättning för liv och därför väckte det stor uppmärksamhet när forskare 2006 rapporterade färska spår av flytande vatten på vår grannplanet.

Men nu hävdar forskare i Arizona att spåren troligen härrörde från ett jordskred, eller sandskred snarare. De har mätt mars topografi och simulerat vad rinnande vatten respektive rasande sand skulle göra med den, och funnit att ett sandskred verkar stämma bäst med vad man sett.

Forskarna, från University of Arizona och US Geological Survey, publicerar sina resultat i tidskriften Geology.

Is finns på mars – men frågan kvarstår när den kan tänkas ha varit flytande vatten. Och om det vattnet i så fall hyste liv.

Camilla Widebeck
camilla.widebeck@sr.se