SKÅNE

Simkort räddar kommunikation vid storm

Ett speciellt simkort till mobiltelefoner ska bli räddningen vid kraftiga stormar. Korten, som kan kopplas upp till alla mobilmaster, kommer bland annat delas ut till stormröjningsarbetare eller personal inom vården.

Det är post- och telestyrelsen som står bakom de flexibla simkorten. Korten gör att man inte blir låst till sin egen mobiloperatör utan kan använda den mobilmast som fungerar bäst när till exempel en kraftig storm drar fram.

För personer som arbetar inom samhällsviktiga funktioner, som vård, röjningsarbete och radio är det viktigt att kunna kommunicera vid en allvarlig händelse och då kommer de 4 000 simkorten väl till pass.

– Det är positivt att det finns att den här backupen, säger Gunilla Wiklander Andersson, som är ansvarig för krisberedskapsfrågor på Länsstyrelsen i Skåne län.