NORRKÖPING

Klartecken att förvara aska

Miljödomstolen har gett energibolaget Eon tillstånd att fortsätta förvara flygaska från förbränningen vid kraftvärmeverket på Händelö utanför Norrköping.

Varken länsstyrelsen, Norrköpings kommun eller Naturvårdsverket hade något att invända mot ytterliggare deponering av aska i bergrummen, så länge man följer lagstadgade krav.