Olden

Forskningsjakt på lo kan vara olaglig

Njaarke sameby har avbrutit den forskningsjakt på lodjur som pågått under vintern och som syftat till att undersöka hur avkastningen från renhjorden påverkas av jakt.

Det är Viltskadecenter inom Lantbruksuniversitetet som fått tillstånd att genomföra jakten.

Men man har inte låtit den Djurförsöksetiska nämnden pröva jakten och därför kan den vara ett brott mot djurskyddslagen. Det säger Jordbruksverket som anmält jakten till åklagare.

En sådan prövning ska alltid göras när djur är inblandade i forskningsprojekt.

Tillståndet gällde sex djur och hittills har fem lodjur skjutits.