Fler kvinnor än män pluggar vidare

Nästan var tredje elev som går ut gymnasiet på Gotland, går vidare till högskolestudier. Av de som läser vidare är fler kvinnor än män.

Procentuellt sett är det 36 procent av kvinnorna som läser vidare på Gotland, men bara 29 procent av männen.

Gotland tillhör fortfarande ett av de län i landet där minst antal  unga läser vidare.

I Uppsala, där flest läser vidare, går varannan gymnasieelev vidare till högskolestudier.

Minst benägna att läsa vidare är gymnasieelverna i Jämtland.

Det framgår av statistik från Statistiska Centralbyrån.