Sundsvall

Ännu fler förskoleplatser behövs

Det finns fortfarande ett behov av fler förskoleplatser i Sundsvall, trots att över 40 nya avdelningar öppnats de senaste åren. Därför tar nu fastighetsnämnden i Sundsvall ett första beslut om nya förskolor på Alnö och i Kvissleby där trycket är störst. Fyra nya avdelningar byggs på varje ställe totalt med en kostnad på tre miljoner kronor.