Spacklad Perelli och bortröstad Sjögren.....

...var några av de saker som lyssnarna tog upp när de fick ringa om utgången av årets Melodifestival. Vår egen festivaltyckare, Claes-Johan Larsson kommenterade i sin tur lyssnarnas kommentarer.