Jönköping

Högskolan söker bidrag från landstinget

Högskolan i Jönköping har ansökt om pengar från landstinget i länet. Pengarna är tänkta att gå till högskoleutbildning ute i länets kommuner. Landstinget har sedan tidigare stöttat den här satsningen, men har inte beslutat om nya bidrag. Högskolan i Jönköping äskar 1 miljon kronor årligen i tre år framöver.