Förslag på billigare bad för arbetslösa

Arbetslösa personer borde ha reducerat pris till kommunala inrättningar som till exempel badhus. Det föreslår en Vibblebo i ett medborgarförslag till Gotlands kommun.

I dagsläget är det främst studerande och pensionärer som betalar mindre för bad.

Men i medborgarförslaget påpekas att även arbetslösa har ont om pengar, som innebär att de utesluts från viss service och aktiviteter.