Uppsala

Stort intresse för lärlingsutbildningar

Intresset för att gå lärlingsutbildningar på gymnasienivå i Uppsala är stort. Mohamad Hassan, folkpartist och ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden är positivt överraskad av det stora intresset.

Mohamad Hassan, folkpartist och ordförande i utbildnings- och arbetsmarknadsnämnden, säger att han är positivt överraskad till att så många som drygt 200 elever är intresserade av att gå lärlingsutbildningar. Det är fem gymnasieskolor inom Uppsala kommun som har anmält intresse för att ha lärlingsutbildningar på sin skola.